Rostlinná výroba (896,06ha)

Pěstované plodiny v ha:

Pšenice ozimá 442,54
Ječmen jarní 186,4
Kukuřice na zrno 39,6
Cukrovka technická 51
Krmná řepa 0,8
Řepka 131,52
Slunečnice 41,2
Vojtěška 3