Zaměření zemědělské výroby:

                Rostlinná výroba

                Živočišná výroba (prodej selat, vykrmených prasat i v malém množství)

                Produkce chovných plemenných zvířat

                Výroba osiv

                Úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby